Liên hệ

Phụ trách kỹ thuật:
PGS.TS La Thế Vinh
– Addr: Viện Kỹ Thuật Hóa Học – Trường ĐHBK Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
– Phone: 0912-540-041
– Email: vinh.lathe1@hust.edu.vn